A A A

UWAGA: RĘKOJMIĘ NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE NA KONTO KOMORNIKA:

ING Bank Śląski SA O. w Cieszynie 02 10501083 1000 0090 6229 4401