A A A

22-09-2022, 43-430 Skoczów ul. Krzywa 20

pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości - udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym